GEODUST

Ať už před 50 lety nebo dnes, beton je nejvíce rozšířeným konstrukčním materiálem na světě. Ale navzdory nepostradatelnosti Portlandského slínku a Portlandského cementu ve stavebním průmyslu, má jejich produkce závažný environmentální vliv, díky vysokým energetickým nárokům, spotřebě prvotních surovin a produkci skleníkových plynů. Zhruba 7% světové emise oxidu uhličitého je v důsledku produkce Portlandského cementu. Takže je žádoucí se zaměřit na hledání „zelenějších“ alternativ, které budou mít podobné, nebo lepší vlastnosti než materiály založené na Portlandském cementu a tak přispět k dosažení jednoho z Evropských cílů roku 2050, tedy redukce emisí CO2 o 80%.

Either 50 years ago or nowadays concrete has been by far the most widely used construction material around the world. However, its production is closely connected with the manufacturing of Portland clinker and Portland cement (OPC), which has serious environmental impact due to high energy demands, consumption of raw materials and greenhouse gases emissions. It is estimated that PC production is responsible for approximately 7% of the world’s carbon dioxide emissions. Therefore, it is necessary to search for some “greener” alternatives which will have similar or even better properties than Portland cement based materials, to help achieve the 2050 goal of 80% reduction of CO2 emissions.

ČLENOVÉ KONSORCIA / VÝZKUMNÝ TÝM

Consortium / Research Team

VÝZKUMNÝ TÝM CZ / RESEARCH TEAM CZ

Vysoké učení technické v Brně / Brno University of Technology


Ing. Tomas Opravil, Ph.D.

Ing. Tomas Opravil, Ph.D.

project manager, coordination of BUT research team and objectives
Assoc. Prof. Ing. Frantisek Soukal, Ph.D.

Assoc. Prof. Ing. Frantisek Soukal, Ph.D.

scientific supervision, specialist for inorganic binders, scientific consultations within the project implementation
Ing. Eva Bartonickova, Ph.D.

Ing. Eva Bartonickova, Ph.D.

coordination and evaluation of bulk raw material analysis; equality manager
Ing. Lukas Kalina, Ph.D.

Ing. Lukas Kalina, Ph.D.

esults processing and evaluation, specialist for SEM microscopy and alkali activated materials
Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

project administration, equality work

 

Vysoká škola Báňská v Ostravě / Technical University of Ostrava


Ing. Filip Khestl, Ph.D.

Ing. Filip Khestl, Ph.D.

coordinator for TUO, specialist in research of secondary raw materials and its application
Ing. Libor Zídek

Ing. Libor Zídek

focus on testing and studying the behavior of secondary raw materials in the environment
Ing. Jana Bohacova

Ing. Jana Bohacova

research focused on the application and properties of the geopolymers
Assoc. Prof. Barbara Vojvodikova, Ph.D.

Assoc. Prof. Barbara Vojvodikova, Ph.D.

focusing on the environmental aspects of secondary raw materials

 

ŽPSV a.s.


Assoc. Prof. Vlastimil Bilek, Ph.D.

Assoc. Prof. Vlastimil Bilek, Ph.D.

Many years of experience in research of secondary raw materials, alkali-activated materials and its application. In this project will cooperate on development and design of concrete for practical application, coordinate industrial experiments and pilot tests.

VÝZKUMNÝ TÝM SK / RESEARCH TEAM SK

Ing. Robert Jansky

Ing. Robert Jansky

production director responsible for quarry, cement production, dispatch and laboratory
Ing. Ivan Rachler

Ing. Ivan Rachler

quality manager, product manager, specialist in cement and inorganic binders chemistry, responsible for inventing of new products and consultation with customers
Ing. Zuzana Hantakova

Ing. Zuzana Hantakova

head of laboratory, responsible for organization and realization of chemical analysis and testing physical and mechanical properties of products
Ing. Radovan Huserka

Ing. Radovan Huserka

technologist, process specialist for clinker burning and cement grinding, responsible for optimization of processes

VÝZKUMNÝ TÝM ESP / RESEARCH TEAM ESP

Prof. Angel Palomo

Prof. Angel Palomo

scientific professor, expert in the field of alkali activation, alternative concretes
Dr. Ana Fernandez-Jimenez

Dr. Ana Fernandez-Jimenez

expert on field of Alkaline Activation of materials (slags, fly ashes, etc.)

Semináře / Workshopy

Seminars / Workshops

První seminář – worshop se uskuteční 23.6.2017 v 9:00 na Fakultě chemické, Vysokého učení Technického v Brně, Purkyňova 118, Brno. Seminář se uskuteční v místnosti P2/M66. Program přednášek je:

9:00 – 10:00    A. Palomo - Sustainability and durability of cements: two possible challenges by using high proportions of fly ashes

10:00 – 10:30  R. Jansky - By-pass cement kiln dust production in clinker burning.

10:30 – 10:50  Coffee Break

10:50 – 11:20  V. Bilek jr. – The role of cement by pass- dust in AAS

11:20 – 11:50  F. Khestl - EIA

11:50 – 12:10  L. Kalina - Alkali activated materials: the way to solving shrinkage issues

 

First seminar will be held on 23th June 2017 on the premises of the Brno University of Technology, Faculty of chemistry, Purkyňova 118, room P2/M66.The seminar starts at 9 am and the program is following:

9:00 – 10:00    A. Palomo - Sustainability and durability of cements: two possible challenges by using high proportions of fly ashes

10:00 – 10:30  R. Jansky - By-pass cement kiln dust production in clinker burning.

10:30 – 10:50  Coffee Break

10:50 – 11:20  V. Bilek jr. – The role of cement by pass- dust in AAS

11:20 – 11:50  F. Khestl - EIA

11:50 – 12:10  L. Kalina - Alkali activated materials: the way to solving shrinkage issues

 

ETIKA A GENDER VE VĚDĚ

Genderová dimenze v obsahu výzkumu je jednou z důležitých aspektů výzkumu jako takového. Však pro kvalitní diskuzi je nutné si předem správně vysvětlit a pochopit terminologii.  Pohlaví je biologickou klasifikací pohlavně se rozmnožujících organizmů (muž, žena) a je možné ho klasifikovat dle faktorů - genetických, morfologických (primární a sekundární pohlavní znaky) a gametických.

Zatím, co Gender je socio-kulturní process. Naráží na kulturní a sociální postoje které utváří a schvalují "femininní" a "maskulinní" chování, produkty , technologie, prostředí a vědomosti. Genderové chování a postoje jsou naučené: nejsou ani univerzální ani dané.

Pro přesnost jeden příklad: Konference "Vnímání bolesti v závislosti na pohlaví" se bude zabývat biologickými determinanty vnímání bolesti ženami a muži. Zatím, co konference "Genderové rozdíly v pohlaví" se bude zabývat socio-kulturními předpoklady s jakým rozdílem vnímají/zažívají bolest ženy a muži.

 

Gender dimension in research is one of the very important aspects of the research as it is. But in order to discuss this much talked topic the basic terminology needs to be clearly stated. Sex is a biological quality, that we are mostly born with. It is an biological classification of sexually-reproducing organisms and it is possible to clasify it according to factors: genetical, morphological and gametic.

On the other hand gender is a socio-cultural process that we are born to. It refers to the cultural and social attitudes that together shape and sanction "feminine" and "masculine"  behavior, products, technologies, environments and knowledges. Gendered behaviors and attitudes are learned: they are neither fixed or universal.

To state even clearly, an example: A conference on "Sex differences in Pain" would adress biologial deteminants of pain perception between women and men. A conference on "Gender differences in pain" would adress socio-cultural assumptions about how women and men experience pain differently. (Fishermann et al., 1999)